Založiť nový účet

Užívateľské údaje

Údaje označené * sú povinné.

Prihlasovacie údaje

Užívateľské meno a heslo musí mať min. 6 znakov.

Registráciou vyjadruje uživatel svoj súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov spoločnosti Line Art Group a.s., se sídlem Nuselská 46, 140 00 Praha 4, IČ: 27168590, ako správcovi, s cieľom vyhodnotiť súťaž a odovzdať výhru alebo na marketingové účely, t. j. ponúkanie obchodu a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj na zasielanie obchodných oznamov prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. č. 610/2003 Z.z., o elektronických komunikáciách, a to na obdobie 10 rokov od poskytnutia súhlasu. Užívateľ udeľuje správcovi právo poskytnuté údaje zdieľať s tretími stranami. Užívateľ berie na vedomie, že má práva podľa zákona 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek odvolať, a vyhlasuje, že všetky údaje nahlásil pravdivo. Tento súhlas udeľuje bezplatne.

 

HYZA Penam